Šeima yra socialinis institutas, susidedantis iš žmonių, ar santuokiniais ryšiais tarp vyro ir moters. Šeima yra svarbi bendruomenei, nes ji teikia pagrindinius emocinius ir materialinius išteklius, reikalingus individo vystymuisi ir gerovei.

Be to, šeima yra pagrindinė socializacijos ir moralės formavimo sritis, perduodanti kultūrines vertybes ir normas iš kartos į kartą. Taigi, šeima yra svarbi bendruomenės stabilumui ir tęstinumui. Ir tam vystome šias veiklas:

  1. Švietimo paslaugos: bendruomenė teikia kvalifikuotus ir netik švietimo paslaugų specialistus, kurie padeda šeimoms formuoti ir vystyti vaikus.
  2. Psichologinė pagalba: bendruomenė suteikia šeimoms psichologinę pagalbą, kai reikia spręsti emocinius ar problemiškus klausimus.
  3. Materiali parama: bendruomenė suteikia šeimoms finansinę pagalbą, pavyzdžiui, per socialines programas ar stipendijas.
  4. Socialinės paslaugos: bendruomenė teikia šeimoms socialines paslaugas, pavyzdžiui, pagalbos vaikams, seneliams ir negalios turintiems žmonėms.
  5. Rekreacinės veiklos: bendruomenė organizuoja rekreacines veiklas šeimoms, siekiant palaikyti jų fizinią ir emocinę gerovę.

Teikiate socialines paslaugas?

Susisiekite su mumis ir mes aptarsime bendradarbiavimo galimybes.