Ligybės didinimas reiškia veiksmus, skirtus padidinti vienodas galimybes visiems žmonėms ir užtikrinti, kad visi turėtų vienodas galimybes ir būti aprūpintais reikiamais ištekliais ir paslaugomis.

  1. Užimtumo ir mokymosi programos: Užimtumo ir mokymosi programos padeda žmonėms gauti veiklos reikalingos jų karjeros ir asmeninio augimo užtikrinimui. Tai svarbu, nes tai padeda mažinti nedarbo lygį ir užtikrina, kad visi turėtų vienodas galimybes.
  2. Socialinės paramos programos: Socialinės paramos programos, skirtos žmonėms, kuriems yra sunkiausia, pavyzdžiui, vyresniems žmonėms, vaikams ir šeimoms, padeda jiems gauti reikiamus išteklius ir paslaugas, reikalingas jų gerovei užtikrinti.
  3. Edukacinės galimybės: Edukacinės galimybės, kurios yra vienodos visiems, padeda žmonėms gauti reikiamą žinių ir įgūdžių, reikalingų jų karjeros ir asmeninio augimo užtikrinimui.

Tikslas – užtikrinti, kad visi žmonės turėtų vienodas galimybes ir būtų aprūpinti reikiamais ištekliais ir paslaugomis.

Norite prisidėti prie šios veiklos?

Susisiekite su mumis ir mes aptarsime bendradarbiavimo galimybes.