Nepriklausomas energijos šaltinis yra svarbus bendruomenei, kad būtų užtikrintas stabilus ir saugus energijos tiekimas, sumažėtų priklausomybė nuo išorinių energijos tiekėjų ir mažintų aplinkos taršos lygį.

Tam, kad apsisaugoti nuo netikėtumų mes pasiruošę vystyti šiuos nepriklausomos energijos šaltinius, atstovėti biurokratinį spaudimą ir palaipsniui išsikovoti sau palankias sąlygas:

 1. Saulės energijos naudojimas: Saulės elektrinės naudojamos saulės energijai paversti elektros energija.
 2. Vėjo energijos naudojimas: Vėjo jėgainos naudojamos vėjo energijai paversti elektros energija.
 3. Hidroenergijos naudojimas: Hidroenergetinės elektrinės naudoja upių ar vandens telkinių srovės energiją elektros energijos gamybai.
 4. Geoterminės energijos naudojimas: Geoterminės elektrinės naudoja žemės vidinę šilumą elektros energijos gamybai.
 5. Energijos efektyvumo gerinimas: Energijos efektyvumo gerinimas reiškia išmanią energijos vartojimo valdymą, kuris padidina energijos naudojimo efektyvumą ir mažina išmetamų teršalų kiekį.
 6. Nacionalinio masto energijos šaltinių diversifikacija: Diversifikuojant energijos šaltinius, sumažinama priklausomybė nuo vieno šaltinio, padidinama energijos tiekimo saugumas ir sumažinamas rizika, susijusi su kainų svyravimais.

Nepriklausomas energijos šaltinis yra naudingas, nes:

 1. Užtikrina stabilų ir saugų energijos tiekimą.
 2. Sumažina priklausomybę nuo išorinių energijos tiekėjų.
 3. Mažina aplinkos taršos lygį.
 4. Gali sumažinti kainas, susijusias su energijos importu.
 5. Padidina nacionalinę energetinę nepriklausomybę.
 6. Skatina inovacijas ir naujų technologijų plėtrą.

Turite patirties diegiant ar kuriant panašias technologijas?

Susisiekite su mumis ir mes aptarsime bendradarbiavimo galimybes.