Saugus eismas ir sveika aplinka yra svarbūs aspektai kiekvienos bendruomenės gyvenime. Šiame straipsnyje norime pristatyti jums naują bendruomenės projektą, kuris siekia spręsti šiuos iššūkius ir pakeisti mokyklų ir aplinkos veikimą. Projektas, vadovaujamas organizacijos „Draugystės bendruomė”, siekia skatinti saugų eismą, fizinį aktyvumą ir socialinę integraciją visiems bendruomenės nariams, ypač vaikams.

Šiandien labiau nei bet kada anksčiau reikia sudaryti galimybes visiems vaikams, įskaitant neįgaliuosius, saugiai vykti į mokyklą dviračiais, leisti laisvalaikį, ar vasaros atostogas. Daugelyje bendruomenių susiduriama su transporto spūstimis aplink mokyklas ir aplinką teršiančiomis motorinių transporto priemonių išmetamomis dujomis. Tuo pat metu vaikai apskritai mažiau fiziškai aktyvūs, o tai prisideda prie vaikų nutukimo paplitimo. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad šios problemos yra atskiros, tačiau saugaus kelio į mokyklą programa gali padėti spręsti visas šias problemas pagal suderintą veiksmų planą.

Saugus eismas
 • „Aikštelė skatinanti saugų eismą”: Viena iš mūsų projektų iniciatyvų yra sukurti specialią aikštelę, skirtą skatinti saugų eismą, kurioje vaikai galės išmokti ir praktikuoti būtinus eismo saugos įgūdžius. Ši aikštelė bus puiki vieta, kur vaikai galės mokytis saugiai važinėti dviračiais ir paspirtukais bei susipažinti su eismo taisyklėmis. Tai suteiks jiems praktinę patirtį ir pasitikėjimą savo eismo įgūdžiais, taip pat ugdys saugaus eismo įpročius ir sumažins eismo įvykių riziką mūsų bendruomenėje.

  • Skatinama aktyvi integracija: Projektas sieks aktyviai integruoti saugaus eismo žaidimų aikštelę į visus Klaipėdos miesto darželius ir pradines klases. Tai užtikrins, kad kiekvienas vaikas turės galimybę pasinaudoti aikštele ir atnaujinti savo žinias apie eismo saugą bent kartą per metus. Toks plačiai aprėptas ir nuolatinis šios programos prieinamumas padės sukurti stiprią kultūrą, kurioje saugus eismas yra prioritetinis dalykas.
  • Bendruomeninė parama: Norime, kad aikštelė taptų ne tik vaikų, bet ir jų tėvų bendruomeninio gyvenimo dalimi. Visi tėvai su vaikais turės galimybę nemokamai naudotis aikštele, leisdami jiems kartu mokytis ir praktikuoti eismo saugos įgūdžius. Be to, rengsime specialius renginius ir mokymus, kurie pritrauks ir suvienys bendruomenės narius, siekiančius padidinti eismo saugos sąmoningumą. Bendras dalyvavimas ir parama padės sustiprinti mūsų bendruomenės įsipareigojimą užtikrinti saugų eismą.
  • Tęstinumas ir ilgalaikis poveikis: Projektas yra skirtas ne tik trumpalaikiam efektui, bet ir ilgalaikiam poveikiui. Per ateinančius 12 metų sieksime, kad visi vaikai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, praėję privalomąją saugaus eismo praktinę ir teorinę uždotį. Taip užtikrinsime, kad kiekvienas vaikas įgys būtinus įgūdžius ir žinias, kurios padės jiems tapti saugiais eismo dalyviais ne tik vaikystėje, bet ir ateityje. Nuolatinis šios programos tobulinimas leis mums pasiekti ilgalaikį ir tvarų poveikį eismo saugos kultūrai mūsų bendruomenėje.
 • „Neformalaus švietimo mokykla”: Projekto dalis yra neformalaus švietimo mokykla, skirta skatinti dviračių naudojimą ir teikti įvairias paslaugas. Mokykloje vaikai turės galimybę įgyti žinių apie saugų eismą, taisykles ir atsakomybę eismo sąlygomis. Jie taip pat išmoks prižiūrėti savo dviračius, organizuoti renginius bei dalyvauti įdomiose išvykose. Baigę tam tikrus kursus, vaikai galės naudotis įgytomis žiniomis ir įgūdžiais, uždarbiauti vasaros metu arba aktyviai dalyvauti įvairiose veiklose.

  • Saugaus eismo pamokos: Neformalaus švietimo mokykla teiks vaikams įvairias saugaus eismo pamokas, kurios padės jiems įgyti žinias apie eismo taisykles, signalizaciją ir teisingus elgesio būdus eismo sąlygomis. Šios pamokos bus pritaikytos vaikų amžiaus ir gebėjimų lygiui, suteikdamos jiems konkrečias gaires ir praktinius pavyzdžius, kaip būti saugiais ir atsakingais dviračių naudotojais.
  • Mokinsimės važiuoti dviračiu: Neformalaus švietimo mokykla bus puiki vieta, kur vaikai galės išmokti važiuoti dviračiu. Patyrę instruktoriai ir saugios aplinkos užtikrins, kad vaikai įgytų reikiamus gebėjimus, kaip tinkamai valdyti dviratį, priimti teisingus sprendimus eismo situacijose ir užtikrinti savo saugumą bei kitų eismo dalyvių saugą. Šis praktinis mokymas bus pagrįstas etapais, pradedant nuo pradinių įgūdžių ir pereinant prie sudėtingesnių veiksmų.
  • Mokinsimės prižiūrėti savo dviračius: Mokykla taip pat teiks vaikams žinias ir įgūdžius, kaip tinkamai prižiūrėti savo dviračius. Vaikai bus mokomi pagrindinių techninių aspektų, tokių kaip padangų slėgio tikrinimas, grandinių tepimas ir būtinų priežiūros darbų atlikimas. Tai padės jiems išlaikyti dviračius tinkamai veikiančius ir padidins jų saugumą ir patogumą važiuojant.
  • Mokinsimės keliauti dviračiais: Neformalaus švietimo mokykla organizuos ekskursijas ir keliones, kurias vaikai galės atlikti naudodamiesi savo dviračiais. Tai suteiks jiems galimybę pritaikyti įgytas žinias praktikoje, geriau susipažinti su aplinka ir mokytis veikti skirtingose eismo sąlygose. Kelionės taip pat skatins fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną.
  • Mokinsimės organizuoti įvairius renginius: Neformalaus švietimo mokykla mokys vaikus organizuoti įvairius renginius, susijusius su dviračių kultūra ir saugiu eismu. Jie galės planuoti ir vykdyti specialius renginius, pavyzdžiui, dviračių paradus, akcijas arba kitas iniciatyvas, skatinančias šią sritį. Tai padės vaikams plėtoti organizacinės ir kūrybinės veiklos įgūdžius, kurie bus naudingi jų ateities gyvenime.
  • Mokinsimės įvairių vadybinių užduočių skatinant Dviračių kultūrą mieste: Neformalaus švietimo mokykla skatins vaikus mokytis vadybinių užduočių, susijusių su Dviračių kultūros projektų plėtra. Jie galės mokytis kurti ir valdyti projektus, kurie skatins saugų eismą ir dviračių naudojimą bendruomenėje. Tai suteiks jiems praktinę patirtį ir vystys jų lyderystės ir komandinio darbo įgūdžius.
 • „Laisvalaikio zona”: Projekto tikslas yra sukurti laisvalaikio zoną, kur vaikai ir tėvai galės ne tik praleisti laiką, bet ir mokytis saugiai važiuoti, bendrauti su bendruomenės nariais bei susipažinti su projekto tikslais. Ši zona taps centru, kur bendruomenė galės susirinkti, o jaunimas galės mokytis teikti socialines paslaugas. Be to, organizuosime pažintines ir sveikatinimo keliones, kurios skatins sveiką gyvenseną ir aktyvų laisvalaikį.

  • Mokymasis saugiai važiuoti ir bendravimas su bendruomene: Laisvalaikio zona bus ne tik vieta, kur vaikai ir tėvai galės praleisti laiką, bet ir puiki aplinka, kurioje jie galės mokytis saugaus važiavimo ir bendravimo su bendruomenės nariais. Čia organizuosime pamokas, kurių metu vaikai gaus praktinių žinių apie eismo saugą, taisykles ir atsakomybę eismo sąlygomis. Taip pat bus skatinama bendruomenės dalyvavimas ir bendravimas, kuris prisidės prie glaudesnio ryšio tarp šeimų ir bendruomenės.
  • Teikiant socialines paslaugas: Laisvalaikio zona suteiks galimybę jaunimui išmokti ir teikti socialines paslaugas. Pavyzdžiui, jaunuoliai galės įgyti patirties savanoriškai padedant vyresniems žmonėms arba suorganizuoti įvairias veiklas, skirtas bendruomenės gerovei ir pagerinimui. Tai skatins atsakomybės jausmą ir solidarumą tarp jaunimo, taip pat prisidės prie bendruomenės vystymo.
  • Pažintinės ir sveikatinimo kelionės: Laisvalaikio zona bus pritaikyta organizuoti įvairias pažintines ir sveikatinimo keliones. Tai gali būti ekskursijos į aplinkinius gamtos parkus, lankymas muziejuose ar kitose įdomiose vietose. Šios kelionės skatins vaikus ir šeimas tyrinėti, atrasti ir mokytis iš savo aplinkos bei gamtos. Be to, organizuojant sveikatinimo veiklas, pvz., sporto žaidimus ar mankštą, skatinsime sveiką gyvenseną ir aktyvų laisvalaikį, prie ko prisidės tiek vaikai, tiek ir tėvai.
  • Centras bendruomenės susitikimams: Laisvalaikio zona taps svarbiu centru, kur bendruomenė galės susirinkti ir bendrauti. Čia organizuojami renginiai, susitikimai ar festivaliai, kurie skatins tarpusavio sąveiką ir draugystę tarp vietos gyventojų. Tai padės stiprinti bendruomenės dvasią, prisidedant prie bendro gerovės ir harmonijos jausmo.
 • „Administracinės patalpos ir paslaugų teikimas”: Norime išnaudoti teritoriją ne tik kaip saugaus eismo aikštelę, bet ir kaip vietą, kurioje įsikurs administracinės patalpos. Planuojame pastatyti keletą jūrinių konteinerių, kurie bus pritaikyti administraciniams poreikiams. Šios patalpos bus naudojamos neformalaus švietimo mokyklai vykdyti, taip suteikiant galimybę mokytis ir organizuoti įvairius renginius. Be to, čia bus teikiamos kitos paslaugos, susijusios su bendruomenės vystymu, kaip konsultacijos, dokumentų teikimas ir bendruomenės narių susitikimai.

  Šiuo būdu siekiame pasinaudoti teritorijos potencialu ir užtikrinti, kad ji būtų naudojama ne tik saugaus eismo žaidimams, bet ir efektyviai teikti administracines paslaugas bendruomenei. Tai leis efektyviai išnaudoti teritoriją ir atitikti mūsų bendruomenės poreikius, suteikiant patogią erdvę tiek neformaliam švietimui, tiek administraciniams darbams.

  • Patogumas ir prieinamumas administracinėms paslaugoms: Administracinės patalpos suteiks bendruomenei patogią ir prieinamą vietą gauti reikalingas paslaugas. Tai gali apimti konsultacijas dėl teisinių, finansinių arba kitų praktinių klausimų, kuriuos gyventojai gali turėti kasdieniniame gyvenime. Turėdami vietinę administracinę vietą, gyventojai lengviau ir greičiau galės gauti reikiamą informaciją ir pagalbą, susijusią su jų kasdieninėmis problemomis.
  • Būtinų dokumentų teikimas: Administracinės patalpos taip pat galės teikti paslaugas, susijusias su dokumentų teikimu ir tvarkymu. Gyventojai galės atlikti skirtingus administracinius procesus, pvz., teikti prašymus, gauti sertifikatus ar pateikti reikalingus dokumentus. Ši paslauga padės bendruomenei sutaupyti laiko ir pastangų, nes viskas bus vienoje vietoje, pasiekiama be didelių kelionių ir laukimo.
  • Bendruomenės susitikimai ir ryšio stiprinimas: Administracinės patalpos taip pat gali būti naudojamos bendruomenės susitikimams ir bendravimui. Jos gali būti vietos, kuriose bendruomenės nariai gali susirinkti, aptarti svarbius klausimus, dalintis idėjomis ir bendradarbiauti siekiant bendruomenės gerovės. Tai padės stiprinti bendruomenės ryšius, skatindama aktyvų dalyvavimą ir demokratinę dalyvavimo kultūrą.
  • Neformalaus švietimo mokyklos veikla: Administracinės patalpos gali būti naudojamos neformalaus švietimo mokyklai vykdyti. Jos suteiks tinkamą erdvę ir išteklius mokyklai organizuoti pamokas, renginius ir veiklas, susijusias su saugiu eismu ir kitais mokomaisiais aspektais. Tai padės plėtoti neformalų švietimą bendruomenei, skatindama žinių ir įgūdžių plėtrą bei sveikus laisvalaikio pomėgius.
  • Bendruomenės vystymas ir parama: Administracinės patalpos gali būti vieta, kur vyksta projektų koordinavimas ir planavimas, siekiant bendruomenės vystymo ir gerovės. Galima organizuoti paramos programas, konsultuoti gyventojus ir skatinti iniciatyvas, kurios sprendžia bendruomenės kasdienines problemas ir skatina tvarų vystymąsi.

Išvada:

Projektas „Saugus eismas ir sveika bendruomenė” yra iniciatyva, kurios tikslas yra padaryti mokyklų ir aplinkos veikimą saugesnį, sveikesnį ir draugiškesnį visiems bendruomenės nariams. Saugaus eismo žaidimų aikštelė, neformalaus švietimo mokykla, dviračių serviso paslaugos, laisvalaikio zona ir sveikatinimo kelionės yra tik kelios projekto dalys, kurios prisidės prie bendruomenės plėtros ir gerovės. Mums svarbu skatinti vaikų ir bendruomenės saugumą, fizinį aktyvumą ir socialinę integraciją, todėl kviečiame visus bendruomenės narius prisijungti prie šio projekto ir kartu padaryti mūsų bendruomenę dar geresne vieta gyventi.

Published On: 2023-07-09 / Categories: Saugus eismas / Tags: /

Registruokis, kad gauti pirmam paskutines naujienas

Aktula nepraleisti paskutinių naujienų susijusiu su Bendruomenės veikla. Palik savo emaila ir mes tave informuosime.

Add notice about your Privacy Policy here.