Saugus eismas ir sveika aplinka yra svarbūs aspektai kiekvienos bendruomenės gyvenime. Šiame straipsnyje norime pristatyti jums naują bendruomenės projektą, kuris siekia spręsti šiuos iššūkius ir pakeisti mokyklų ir aplinkos veikimą. Projektas, vadovaujamas organizacijos „Draugystės bendruomė”, siekia skatinti saugų eismą, fizinį aktyvumą ir socialinę integraciją visiems bendruomenės nariams, ypač vaikams.

Projektas Saugus Kelias Į Mokyklą (SKĮM) 

 1. Etapas: Aikštelė įrengimas saugaus eismo pamokoms pėsčiomis, dviračiais ir paspirtukais.
 2. Etapas:  Patalpų įrengimas projekto administravimui.
 3. Etapas: Jaunimo įgalinimas ir dalyvavimas.

Esame tikri jog susipažinus su žemiau pateikta informaciją jums pasidarys aišku, kokia svarbi yra šios aikštelės atsiradimo galimybė mūsų miestui ir bendruomenei. Tuo pačiu laukiame jūsų palaikymo, kas palengvins šio projekto įgyvendinimą ir tikimės, kad atsiras laiko išreikšti savo palaikymą rekomendacija.

Saugaus kelio į mokyklą projekto dalis:

Šiandien labiau nei bet kada anksčiau reikia sudaryti galimybes visiems vaikams, įskaitant neįgaliuosius, saugiai vykti į mokyklą dviračiais, leisti laisvalaikį, ar vasaros atostogas. Daugelyje bendruomenių susiduriama su transporto spūstimis aplink mokyklas ir aplinką teršiančiomis motorinių transporto priemonių išmetamomis dujomis. Tuo pat metu vaikai apskritai mažiau fiziškai aktyvūs, o tai prisideda prie vaikų nutukimo paplitimo. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad šios problemos yra atskiros, tačiau saugaus kelio į mokyklą programa gali padėti spręsti visas šias problemas pagal suderintą veiksmų planą. 

SKĮM (Saugaus kelio į mokyklą) programą, kurios tikslas – skatinti vaikus eiti į mokyklą pėsčiomis ar važiuoti dviračiu. Programa siekia ne tik skatinti fizinį aktyvumą, bet ir gerinti saugumo sąlygas bei mažinti automobilių kiekį keliuose. Mokyklos puikiai tinka skatinti šiuos įpročius ir padėti pašalinti kliūtis, kurios gali trukdyti aktyviam gyvenimo būdui, pvz., pavojingas eismas.

Programos gali būti pritaikytos įvairioms bendruomenėms ir mokykloms, bet visur dominuoja vienas svarbus aspektas – saugumas. Tam gali būti taikomi skirtingi metodai, nuo šaligatvių kūrimo iki perėjų paryškinimo ar net vaikų vaikščiojimo klubų įkūrimo. Tačiau nepriklausomai nuo pasirinkto kelio, pagrindinis dalykas visada lieka tas pats – saugumas.

Priežastys kodėl vengiama vaikus leisti į mokyklą dviračiu ar pėsčiomis:

 • Atstumas: 

  Dėl mokyklų sujungimo pailgėjo kelionė iš namų į mokyklą, o ilgesnės kelionės sutampa su tuo, kad mažai vaikų eina pėsčiomis ar važiuoja dviračiais. Didindamas atstumą tarp namų ir mokyklos, mokyklų sujungimas gali neskatinti fiziškai aktyvaus keliavimo į mokyklą, tuo pačiu skatindamas didesnį automobilių naudojimą ir taršą.

 • Su eismu susijęs pavojus: 

  Bendruomenėse didėjant motorinių transporto priemonių eismo intensyvumui, sumažėjo galimybės vaikščioti pėsčiomis ir važiuoti dviračiu. Daug kur nėra šaligatvių, o ten, kur jie yra, juos gali reikėti prižiūrėti arba jie gali būti užtverti. 

 • Oro sąlygos: 

  Nors oras nepasikeitė nuo tada, kai prieš kelias kartas daug vaikų ėjo pėsčiomis arba važinėjo dviračiais, nepalankios oro sąlygos buvo trečia dažniausiai tėvų nurodoma priežastis, dėl kurios jie neleido vaikams eiti į mokyklą pėsčiomis. 

 • Nusikalstamumo pavojus: 

  Kartais vaikai savo kaimynystėje susiduria su gaujų ar kitos neteisėtos veiklos keliamais pavojais. Šias problemas taip pat sprendžia bendruomenės grupės, norinčios, kad pasivaikščiojimo sąlygos būtų saugios.

Kitos problemos su kuriomis susiduriame:

 • Sveikatos vystymasis 

  Nors nutukimo ir nepakankamo fizinio aktyvumo poveikis fizinei sveikatai tampa vis geriau suprantamas, mažiau žinoma apie tai, kokį poveikį vaikų vystymuisi daro tai, kad mažėja vaikščiojimo pėsčiomis ir važinėjimo dviračiu atvejų. Suaugusieji, kuriems labiausiai rūpi vaikų sveikata ir saugumas, dažnai pamiršta, kad ėjimas į mokyklą pėsčiomis ir važiavimas į ją dviračiu gali būti pirmoji vaiko galimybė įgyti šiek tiek savarankiškumo.

 • Aplinkosauginė sveikata

  Mažesnis ėjimas pėsčiomis ir važiavimas dviračiu bei didesnis automobilių eismas gali neigiamai paveikti oro kokybę. Kelionė į mokyklą gali sudaryti nuo 10 iki 14 proc. eismo intensyvumo keliuose tuo metu, kai mokiniai važiuoja į mokyklą, o nacionaliniu mastu keleivinės transporto priemonės transporto sektoriuje išmeta daugiausia šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

1 Etapas: Aikštelė skirta saugaus eismo pamokoms:

Viena iš mūsų projektų iniciatyvų yra sukurti specialią aikštelę, skirtą skatinti saugų eismą, kurioje vaikai galės išmokti ir praktikuoti būtinus eismo saugos įgūdžius. Ši aikštelė bus puiki vieta, kur vaikai galės mokytis saugiai važinėti dviračiais ir paspirtukais bei susipažinti su eismo taisyklėmis. Tai suteiks jiems praktinę patirtį ir pasitikėjimą savo eismo įgūdžiais, taip pat ugdys saugaus eismo įpročius ir sumažins eismo įvykių riziką mūsų bendruomenėje ir mieste.

Saugus eismas
 • Skatinama aktyvi integracija: Projektas sieks aktyviai integruoti saugaus eismo žaidimų aikštelę į visus Klaipėdos miesto darželius ir pradines klases. Tai užtikrins, kad kiekvienas vaikas turės galimybę pasinaudoti aikštele ir atnaujinti savo žinias apie eismo saugą bent kartą per metus. Toks plačiai aprėptas ir nuolatinis šios programos prieinamumas padės sukurti stiprią kultūrą, kurioje saugus eismas yra prioritetinis dalykas.

 • Bendruomeninė parama: Norime, kad aikštelė taptų ne tik vaikų, bet ir jų tėvų bendruomeninio gyvenimo dalimi. Visi tėvai su vaikais turės galimybę nemokamai naudotis aikštele, leisdami jiems kartu mokytis ir praktikuoti eismo saugos įgūdžius. Be to, rengsime specialius renginius ir mokymus, kurie pritrauks ir suvienys bendruomenės narius, siekiančius padidinti eismo saugos sąmoningumą. Bendras dalyvavimas ir parama padės sustiprinti mūsų bendruomenės įsipareigojimą užtikrinti saugų eismą.

 • Tęstinumas ir ilgalaikis poveikis: Projektas yra skirtas ne tik trumpalaikiam efektui, bet ir ilgalaikiam poveikiui. Per ateinančius 16 metų sieksime, kad visi vaikai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, praėję privalomąją saugaus eismo praktinę ir teorinę uždotį. Taip užtikrinsime, kad kiekvienas vaikas įgys būtinus įgūdžius ir žinias, kurios padės jiems tapti saugiais eismo dalyviais ne tik vaikystėje, bet ir ateityje. Nuolatinis šios programos tobulinimas leis mums pasiekti ilgalaikį ir tvarų poveikį eismo saugos kultūrai mūsų bendruomenėje ir mieste.

2 Etapas: Patalpų įrengimas projekto administravimui:

Norime išnaudoti teritoriją ne tik kaip saugaus eismo aikštelę, bet ir kaip vietą, kurioje įsikurs administracinės patalpos. Planuojame pastatyti keletą jūrinių konteinerių, kurie bus pritaikyti administraciniams poreikiams. Šios patalpos bus naudojamos neformaliam švietimui vygdyti, taip suteikiant galimybę mokytis ir administruoti įvairius renginius susijusius su saugiu eismu, aktyviu laisvalaikiu. Be to, čia bus teikiamos kitos paslaugos, susijusios su bendruomenės vystymu ar bendruomenės narių susitikimams.

 • Inventoriaus sandėliavimas: Projektui taip pat svarbu turėti patalpas, skirtas inventoriaus sandėliavimui ir įrangos saugojimui. Šios patalpos leis saugiai laikyti reikalingą įrangą, medžiagas bei reikmenis, susijusius su renginiais ir švietimo veikla. Tai padės išvengti nereikalingo įrangos pažeidimo ar netekimo bei užtikrins efektyvesnį administravimą. Turėdami atskiras patalpas inventoriui saugoti, galėsime efektyviau organizuoti renginius ir užtikrinti, kad visi reikalingi elementai būtų greitai pasiekiami ir nepažeisti.

 • Bendruomenės susitikimai ir ryšio stiprinimas: Administracinės patalpos taip pat gali būti naudojamos bendruomenės susitikimams ir bendravimui. Jos gali būti vietos, kuriose bendruomenės nariai gali susirinkti, aptarti svarbius klausimus, dalintis idėjomis ir bendradarbiauti siekiant bendruomenės gerovės.
 • Laisvalaikio zonai vykdyti: Galime naudoti administracines patalpas. Jos suteikia tinkamą erdvę ir išteklius mokyklai organizuoti pamokas, renginius ir veiklas, susijusias su saugiu eismu ir kitais mokomaisiais aspektais. Mokymo patalpos leidžia plėtoti laisvalaikio zoną bendruomenei, skatindami žinių ir įgūdžių plėtrą bei sveikus laisvalaikio pomėgius.

3 Etapas: Jaunimo įgalinimas ir dalyvavimas:

Turėdami platų teritorijos plotą ir tinkamą administracinių patalpų infrastruktūrą, mes įžengsime į trečiąją etapo sritį, kurią galėtume vadinti jaunimo įgalinimo žingsniu. Šiame etape sieksime užtikrinti, kad jaunimas turėtų įvairių galimybių prisijungti prie įdomių programų ir veiklų, kurios ne tik skatintų jų asmeninį augimą, bet ir leistų joms išreikšti savo kūrybingumą ir talentą.

Tai bus vieta, kurioje jaunimas galės pasinerti į įvairias mokomąsias iniciatyvas, įskaitant saugaus eismo edukaciją, aktyvų laisvalaikį ir bendruomeninę veiklą. Programų, kurias siūlysime, įvairovė apims sportinius renginius, meno ir kultūros projektus, sveikatingumo užsiėmimus ir daug kitų.

 • Neformalus švietimas: Mūsų projektas leis jaunimui kartu su neformaliu švietimu dalyvauti projektinėje veikloje. Tai reiškia, kad jaunimas turės galimybę organizuoti renginius, dalyvauti įvairiose išvykose ir skatinti laisvos formos kultūrinius projektus, kuriuose pabrėšime dviračių transporto priemonių svarbą.

  Ši veikla ne tik padės jiems įgyti praktinių įgūdžių organizacijos ir kūrybiškumo srityse, bet ir įsisavinti saugaus eismo taisykles bei transporto priemonių prižiūrėjimo subtilybes. Be to, ši veikla skatins bendradarbiavimą su kitais ir suteiks galimybę praktiškai taikyti tai, ką jie mokėsi neformalaus švietimo metu. Tai bus puiki galimybė jaunimui prisidėti prie bendruomenės, tuo pačiu stiprinant savo asmeninį vystymąsi bei mokantis kūrybiškai reikšti savo idėjas ir talentus.

 • Savanoriavimas: Mūsų projektas skatins jaunimą tapti savanoriais renginiuose ir užsiimti kitomis veiklomis, kurios yra tiesiogiai susijusios su mūsų tikslais, pvz., vystant dviračių kultūrą, skatinti saugų eismą ir t.t. Tai reiškia, kad jaunimas turės galimybę ne tik įgyti naudingų įgūdžių, bet ir aktyviai prisidėti prie dviračių saugos bei tvarumo projektų vykdymo. Savanoriškas darbas gali apimti užduotis, tokius kaip dviračių maršrutų planavimas, saugaus eismo kampanijų organizavimas arba netgi dalyvavimas ekologiniuose dviračių renginiuose. Tai leis jaunimui dalyvauti įvairiose veiklose, kurios ne tik ugdo jų įgūdžius, bet ir turi realų poveikį mūsų bendruomenei bei dviračių kultūros plėtrai.

 • Darbo patirtis: Mūsų projektas bus puiki platforma jaunimui įgyti reikšmingos darbo patirties. Dėl šio projekto jaunimas turės galimybę praplėsti savo įgūdžius ir pasirinkti iš įvairių sričių, tokių kaip dviračių remontas, renginių organizavimas, administravimas, koordinavimas, IT puslapių priežiūra, arba socialinių tinklų valdymas. Tai ne tik padės jiems tobulėti savo asmeninėje ir profesinėje karjeroje, bet ir prisidėti prie mūsų projekto sėkmės bei bendruomenės gerovės.

Išvada:

Projektas „Saugus eismas ir sveika bendruomenė” yra iniciatyva, kurios tikslas yra padaryti mokyklų ir aplinkos veikimą saugesnį, sveikesnį ir draugiškesnį visiems bendruomenės nariams. Saugaus eismo žaidimų aikštelė, neformalaus švietimo mokykla, dviračių serviso paslaugos, laisvalaikio zona ir sveikatinimo kelionės yra tik kelios projekto dalys, kurios prisidės prie bendruomenės plėtros ir gerovės. Mums svarbu skatinti vaikų ir bendruomenės saugumą, fizinį aktyvumą ir socialinę integraciją, todėl kviečiame visus bendruomenės narius prisijungti prie šio projekto ir kartu padaryti mūsų bendruomenę dar geresne vieta gyventi.

Published On: 2023-07-09 / Categories: Saugus eismas / Tags: /

Registruokis, kad gauti pirmam paskutines naujienas

Aktula nepraleisti paskutinių naujienų susijusiu su Bendruomenės veikla. Palik savo emaila ir mes tave informuosime.

Add notice about your Privacy Policy here.